Liên hệ với chúng tôi

Thông tin của chúng tôi:

Hạt giống rau sạch, kệ trồng rau, chậu nhựa trồng rau
37 Đường 3158C
Phạm Thế Hiển, P7,Q8,
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 946 712 713
ngocthuyen126@gmail.com
HotLine:
0946 712 713

Thông tin của Bạn: